De ce și pentru cine sunt o soluție sistemele ERP

Ce este și care este rolulsistemelor ERP în logistică?

Prescurtarea ERP vine de la expresia în limba engleză„Enterprise Resource Planning” și înseamnă „Planificarea Resurselor Întreprinderii”. De fapt, este vorbade un tip de software folosit de organizații ca o platformă de gestionare aactivităților zilnice de afaceri cum sunt contabilitatea, achizițiile, managementulproiectelor și riscurilor, conformitatea și funcționarea lanțului deaprovizionare.

 

Care sunt avantajele principaleale sistemelor tip ERP?

ERP este un software care înlocuiește sistemeleinformatice din mai multe departamente. Practic, principalul beneficiu al unuisistem ERP este că reunește și înlocuiește toate bazele de date care erauanterior risipite prin departamente precum contabilitatea, salarizarea șigestionarea materialelor, conducând astfel la o utilizare mai eficientă aresurselor. Cu alte cuvinte, o soluție ERP oferă companiei tale o linie devedere clară în toate departamentele, folosind o bază de date comună, partajată.

 

ERP aduce ordine în haos

Un principiu cheie al sistemelor ERP estecolectarea centralizată a datelor în vederea unei  distribuții largi. În locul mai multor bazede date independente cu un inventar nesfârșit de foi de calcul nelegate întreele, sistemele ERP sporesc nivelul de business intelligence și aduc ordine înhaos, astfel încât toți utilizatorii - de la directorul general până lafuncționarii de la contabilitate - pot crea, stoca și utiliza aceleași dateobținute prin procese de business comune. Cu o bază de date comună securizatăși centralizată, toată lumea din companie poate fi sigură că datele suntcorecte, actualizate și complete.

 

Valoarea sistemelor de tip ERPpentru companii

Impactul ERP asupralumii afacerilor nu mai poate fi ignorat. Pe măsură ce datele și proceseleîntreprinderii sunt introduse în sistemele ERP, întreprinderile pot aliniadepartamentele separate și își pot îmbunătăți fluxurile de lucru, realizând economiisemnificative. Câteva exemple de beneficii specifice:

·       O mai bunăînțelegere a mersului dintr-o companie datorită informațiilor generate în timpreal

·       Reduce costurileoperaționale ca urmare a raționalizării proceselor de business și aplicării celormai bune practici în funcție de fluxurile de lucru

·       Colaborareîmbunătățită cu utilizatorii care partajează date în contracte, cereri șicomenzi de achiziții

·       Eficiență crescutădatorită experienței comune a utilizatorilor în multe domenii ale afacerii și aunor procese de business bine definite

·       Infrastructurăcoerentă de la back office la front office, toate activitățile de afaceri avândaceeași percepție

·       Succes mai marecătre clienți datorită unei experiențe de utilizare și unui design comun

·       Riscuri reduseprin îmbunătățirea integrității datelor și a controlului financiar

·       Costuri degestionare și operaționale mai mici datorită uniformizării și integrării sistemelor

 

Bine, dar cum contribuiesistemele ERP la logistică?

Îndeosebi pentru logistică sistemele de tip ERPpot fi un instrument puternic de gestionare a fluxului de informații zilnice întimp real, accesibil de oricine și de oriunde.

Logistica implică coordonarea și transferulresurselor de la un furnizor la clientul dorit sau la locul de depozitare.Logistica are în vedere un proces întreg - de la achiziționarea și livrarea dematerii prime, alimente și lichide, până la ambalarea produselor și transportulfinal al bunurilor către clienți, ba chiar și a fluxului de cash flow. Printre activitățiledesfășurate de o companie de logistică și gestionate prin ERP se numără:

·       Transportul deintrare și de ieșire

·       Gestionareaflotei

·       Depozitare

·       Manipularea materialelor

·       Producție șiambalare

·       Gestionareainventarului

·       Securitateamărfurilor

 

Cum ajută ERP activitatealogistică din cadrul proceselor de business?

Iată acum câteva din modurile prin care un sistem ERP poate aducebeneficii unei companii de logistică:

 

Controlul inventarului

Cu o soluție ERP constând dintr-un software careoferă un sistem centralizat, toate informațiile necesare conducerii procesuluilogistică pot fi capturate într-un singur loc - inclusiv comenzile, vânzărilede intrare și de ieșire, livrările, etc. Aceste informații permit companiei săia decizii în cunoștință de cauză și să facă previziuni pe baza dateloristorice pe care le furnizează sistemul ERP. Factorii de decizie pot examinatendințele anterioare ale vânzărilor sau timpii de livrare și pot faceschimbări, dacă este necesar, pe baza acestor informații. Datele în timp realpermit notificarea imediată a produselor care nu mai sunt în stoc, a comenzilorprimite, a comenzilor primite care necesită atenție și a oricăror problemelegate de livrări, pe măsură ce acestea apar.

Distribuția

Activitatea de distribuție a companiilor delogistică a fost și este un aspect important al afacerii, care implicăgestionarea precisă a fluxului de distribuții și controlul asupra transportuluide bunuri.

Un sistem ERP oferă soluția pentru gestionareaeficientă a fluxurilor de lucru și a distribuțiilor prin colectarea într-unsingur punct central a tuturor informațiilor necesare. În privința transportului,sistemul ERP poate gestiona transportul de mărfuri, permițând clienților șifurnizorilor să primească sau să trimită produsele la timp. Sistemul permite șicomunicarea în direct între șoferi și coordonatori, trimițând în directactualizări privind traficul, modificări ale adreselor clienților și orice alteinformații de urgență.

 

Managementul personalului

Gestionarea personalului poate deveni dificilă încadrul companiilor de logistică, deoarece angajații se pot afla în diferitelocuri din țară sau din lume. Poate fi dificil să fii la curent curesponsabilitățile de moment ale personalului și cu locul unde se află, dar cuun sistem ERP, gestionarea personalului devine mult mai ușoară.

 

Sistem personalizabil

Majoritatea companiilor de logistică au modurispecifice de a-și desfășura activitatea, utilizând opțiuni softwarepersonalizate pentru procesele de business. Un sistem ERP permite fiecăreicompanii să își personalizeze sistemul pentru a beneficia de avantaje maxime șipentru a gestiona datele companiei în cel mai precis mod posibil.

 

Costuri reduse

Datele exacte și în timp real oferite de sistemeleERP permit companiilor să își reducă cheltuielile lunare, putând lua deciziiinformate mai rapid și mai precis. Nefiind nevoiți să aștepte informații șifeedback, factorii de decizie din cadrul companiei sunt în măsură să rezolveproblemele sau să facă schimbările necesare mult mai repede, înainte ca acesteasă determine cheltuieli uriașe pentru companie. Acest lucru permite companieide logistică să mențină și să crească productivitatea în fiecare lună.

 

Viitorul sistemelor ERP

Până aici am amintit doar avantajele sistemelorERP. Există însă și câteva dezavantaje, dintre care amintim: personalizareapoate fi problematică, integrarea unor întreprinderi cu adevărat independentepoate crea dependențe inutile, reorganizarea proceselor și activităților deafaceri pentru a le adapta la sistemul ERP poate afecta competitivitatea companieisau poate deturna atenția de la alte activități critice, cheltuieli generate deasigurarea mijloacelor fixe ale parcului de computere și programe softwaredestinate rulării sistemelor ERP.

 

Ce sunt sistemele ERP bazate pecloud?

Vestea bună este că multe din dezavantajelesistemelor ERP clasice vor fi rezolvate în viitor prin soluții cloud. Astfel,sarcini complexe și costisitoare cum sunt instalarea, personalizarea,întreținerea și actualizarea programelor software ale sistemului ERP pe omulțime de computere pot fi încredințate unui prestator aflat la distanță, eliminându-senu doar necesitatea cumpărării și întreținerii programelor software, dar chiarși a computerelor dedicate. Altfel spus, putem cumpăra doar accesul șiposibilitatea utilizării unui sistem-soluție ERP dedicat companiei noastre.

 

Ce este Saas?

SaaS înseamnă „Software as a Service”, adică „Software ca Serviciu”și este definit ca o metodă de licențiere și livrare de software în care programulsoftware respectiv este accesat online, și nu instalat pe un dispozitiv alclientului. În modelele SaaS, toate programele software și datele aferente funcționăriiși utilizării sunt găzduite pe serverele furnizorului, ceea ceînseamnă că furnizorul este responsabil pentru gestionarea securității,disponibilității, actualizărilor și performanței aplicațiilor pe care le punela dispoziția clientului, le întreține și actualizează.

Sistemul Software ca Serviciu este cel maiadesea oferit pe bază de abonament, ceea cepresupune ca utilizatorii să dispună de un nume de utilizator și o parolă, precum și de unplan de plată lunar sau anual valabil. Soluțiile SaaS pot fi denumite șisoftware găzduit, software la cerere și software online.

 

Cum poate Pactic să ajutecompaniile în rezolvarea problemelor logistice?

Pactic pune la dispoziția clienților săi o platformălogistică care permite automatizarea integrală a activitățiilogistice. Toate expedițiile pot fi administrate ușor și simplu, prinintermediul unui singur sistem și al unei singure interfețe, chiar dacă livreziîn mai multe țări și lucrezi cu mai multe firme de curierat deodată. Cu unsingur contract poți profita de toate serviciile de livrare asigurate de numeroasecompanii de curierat de talie mondială! Prin platforma noastră logistică cumulămcantitățile de produse trimise de toți clienții noștri iar prin manipulareaunui număr mare de colete către rețelele partenerilor noștri obținem de laaceștia reduceri importante. Aceste reduceri se regăsesc în tarifele noastre,de care se bucură fiecare dintre clienții noștri. Cu cât livrezi mai mult prin platforma logistică Pactic, cuatât vei plăti mai puțin pentru expedieri!

 

Intrări suplimentare

Pactic te ajută să alegi firma de curierat potrivită afacerii tale

Alegerea atentă și responsabilă a unei firme de curierat rapid pentru livrarea coletelor în, din, înspre și dinspre România

Următorul >

Activitatea de business de zi cu zi poate fi mai ușoară - externalizează cu încredere anumite sarcini!

Buna funcționare a marilor companii, dar nu numai, presupune munca perfect coordonată a mai multor departamente și echipe de oameni.

Următorul >

5 lucruri pe care trebuie să le ai în vedere când vinzi online!

Alege dintre cele mai populare site-uri de licitații, monitorizează activ anunțurile și detaliază caracteristicile produsului, opțiunile de plată și opțiunile de expediere.

Următorul >