Általános Szerződési Feltételek


1. Szerződő felek

1.1. A szolgáltató

FÜRGEFUTÁR.HU Kft (továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye, postacíme, ügyfélszolgálat címe: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.

Cégjegyzékszám: 01-09-946845 (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószáma: 22966331-2-41

Telefon: 06-1-900-96-69

E-mail: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

Honlap: pactic.hu

Nyitvatartás: H-P:08.00 – 17.00; SZ-V: ZÁRVA

Bank: Raiffeisen Bank

Bankszámlaszám: 12010855-01554065-00100001

 

Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. Évi CLIX. Törvény (a továbbiakban: Postatv.) 2. § 9. És 15. Pontjai, valamint a 8. § (1) bekezdésének a), b), d) pontjai szerint futárposta-, expressz postai és egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén.

 

- az egyedi vagy csoportos küldeménymegszervezése (beleértve az áru felvételét és átadását, valamint a csoportosítását gyűjtőszállításhoz)

- szállítási dokumentum és fuvarlevél kiállítása, megszerzése

 

A Fürgefutár.hu Kft szolgáltatása kizárólag közvetítőként vesz részt a csomagszállításban mindenkori partnerei révén a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételekkel. A Fürgefutár.hu Kft saját szállítójárművel nem rendelkezik, és nem foglalkoztat futárokat, így fizikailag a csomaggal a mindenkori partnerek érintkeznek.

 

A Fürgefutár.hu Kft megszervezi a csomag - a megrendelés során kiválasztott partner által végzendő - szállítását, melynek következtében a megrendelőnek a szállítással kapcsolatos minden tájékoztatást, illetve nyilatkozatot a Szolgáltatóval kell közölnie, illetve a Szolgáltatótól kell kérnie.

 

Partnerek
a Szolgáltatóval szerződésben álló csomagszállítási, futárpostai szolgáltatást végző társaságok. Ezek mindenkori listája a Szolgáltató honlapján a Partnereink cím alatt található.

 

Futárpostai-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Expressz postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-d) pontokban foglalt többletszolgáltatásokat teljesíti:

Speciális többletszolgáltatás:

a) nyomon követhető kezelés;

b) utánvét kezelés;

c) értéknyilvánítás;

d) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

 

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.

1.2. Ügyfél, megrendelő

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

 

Megrendelő
az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltatóval az ÁSZF szerinti vagy egyedileg megállapított és kölcsönösen elfogadott feltételekkel (honlapon leadott) megrendelés útján – az ÁSZF feltételeinek kifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával és ezen elfogadás előfeltételével – a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően. Az ügyfél megrendelői státusza nem zárja ki, hogy a kézbesítési eljárásban egyben feladó vagy címzett is legyen, mely körülménynek a megadott adatokból egyértelműen ki kell derülnie.

Feladó
a Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, akitől/amelytől a Szolgáltató partnereinek futára fizikailag a küldeményt felveszi, illetve akit/amelyet a Megrendelő feladóként jelöl meg a leadott rendelésen és a küldeményen, amennyiben a feladó eltér a Megrendelő személyétől.

Címzett
azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán, illetve a Megrendelő által leadott megrendelésen címzettként kerül megjelölésre, akinek/amelynek a küldeményt a Szolgáltató partnere futárának a küldeményt kézbesíteni kell.

Fogyasztó
az a Megrendelő magánszemély, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.